Explosievrije tilhulp

Explosievrije tilhulp

Explosievrije tilhulpmiddelen (ATEX-tilhulp) Tilhulpmiddelen met een ATEX-keurmerk hebben aangepaste of extra beschermde onderdelen, zoals de motor of pomp, het bedieningspaneel of een drukknoppenkast.

Vraag offerte aan Vrijblijvend advies

ATEX-Werkomgeving

Werkomgevingen waar zwaar getild moet worden kunnen enorm van elkaar verschillen. De machines, apparaten en hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt zijn divers en soms zelfs op maat gemaakt. Voor vele sectoren en branches zijn richtlijnen opgesteld, waaraan bedrijven zich moeten houden om te zorgen dat hun personeel veilig kan werken. Maar is er een aantal werkomgevingen waar naast deze basis veiligheidseisen en -richtlijnen nog extra regels gelden. Een van deze speciale omgevingen is de ATEX-omgeving.

ATEX 

De term ATEX staat voor Atmosphere Explosible, oftewel explosieve atmosfeer. Dat is een omgeving waarin een brandbare stof, bijvoorbeeld gas, damp of stof, in contact komt met zuurstof. Als in deze omgeving wordt gewerkt met elektrische en mechanische apparaten of warmte of statische elektriciteit, bestaat er bij het vrijkomen van vonken explosiegevaar.

EXPLOSIEGEVAAR 

Als het gaat om explosiegevaar, denk je in eerste instantie bijvoorbeeld aan gasbedrijven, raffinaderijen of chemische fabrieken. Maar ook in de farmaceutische industrie, en bedrijven die hout, metaal of afval verwerken hebben omgevingen waar sprake is van explosiegevaar. Dit geldt zelfs voor specifieke werkplaatsen in de levensmiddelenindustrie en de landbouw, vanwege chemische stoffen.

Om het risico van een explosie zo klein mogelijk te houden bestaan er richtlijnen die mens en machine moeten voorbereiden op deze werkplekken. De International Electronic Commission (IEC) heeft hiervoor wereldwijd normen opgesteld. De normen rond explosieveiligheid zijn de IECEx 02 en de IECEx 05. Hiervan heeft de Europese Unie twee afgeleide richtlijnen geformuleerd: ATEX 114 en ATEX 153.

ATEX 153

De ATEX 153-richtlijn is afgeleid van de IECEx 05-norm. Dit is de sociale richtlijn en bevat alle veiligheidsmaatregelen die een bedrijf moet nemen om werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken in een explosiefgevaarlijke omgeving. De voorschriften lopen uiteen van het onderverdelen van het bedrijf in ATEX-zones, waarin een onderscheid wordt gemaakt in verschillende explosierisico’s, tot en met het opleiden en trainen van medewerkers op het gebeid van ATEX. Voor Nederland is de ATEX 153 richtlijn opgenomen in de Arbowet- en regelgeving.

ATEX 114

De ATEX 114-richtlijn is afgeleid van de IECEX 02-norm en beschrijft alle wettelijke veiligheidseisen waaraan apparaten moeten voldoen die wordt gebruikt in explosiefgevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in de Warenwet in het Besluit Explosieveilig materieel en wordt gevolgd bij de ontwikkeling van een product dat bestemd is voor gebruik in een ATEX-omgeving.

 

Het kan gaan om meet- en regelapparatuur, pompen, generatoren, batterijen, schakelaars, camera’s, alarmen, computers en nog vele andere producten. Aangezien het soort producten zeer divers is, zijn er vele normen opgesteld. Elk product doorloopt een officieel ATEX-certificeringstraject bij de fabrikant. Daarna wordt het gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, een zogeheten Notified body, die hiervoor speciaal door EU is aangewezen. In Nederland zijn dit onder meer Dekra Certification, CNEX Global en KIWA Nederland.

Voldoet een apparaat aan alle eisen, dan krijgt het een certificering, bestaande uit een ATEX certificaat en een evaluatierapport. Hierin staat dat een product veilig te gebruiken is in een bepaalde ATEX-zone, een categorie van explosiegevaarlijke omgevingen. De zones met gas- of dampexplosiegevaar worden aangeduid met zone 0, 1 of 2 en zones met stofexplosiegevaar hebben zonenummers 20, 21 of 22.

ATEX-tilhulp

Tilhulpmiddelen met een ATEX-keurmerk hebben aangepaste of extra beschermde onderdelen, zoals de motor of pomp, het bedieningspaneel of een drukknoppenkast.

De meeste verrijdbare tilhulpmiddelen, vacuumheffers, hefkolommen alsmede heftafels in ons assortiment zijn ook leverbaar en geschikt in een ATEX omgeving. Een ATEX-keurmerk heeft wel gevolgen voor de kosten van een tiphulpmiddel, de kan prijs tot twee keer zo hoog zijn. Gelukkig zijn er ook tussenoplossingen door bijvoorbeeld de tilhulp zo te installeren dat de aansturing zich binnen de ATEX-ruimte bevindt, maar de pomp of motor erbuiten.

Meer informatie over beschikbare ATEX tilhulpmiddelen:

  • Verrijdbare tilhulpmiddelen in Atex uitvoeringen
  • Vacuumheffers in Atex uitvoeringen
  • Hefkolommen in Atex uitvoeringen
  • Heftafels in Atex uitvoeringen

Neem voor meer informatie of een advies op maat contact op met onze verkoopadviseurs.

Gerelateerde producten